Jameson irská whiskey – Zlato Leprikónů 👑

 Člověk vymýšlí nejrůznější způsoby, jak chytit Leprikóna a získat vytoužený poklad. Proto den co den trpělivě čeká u ručně vyrobených pastí rozprostřených po cestách, kterými Leprikón nejčastěji prochází. Naneštěstí pro člověka se jim Leprikón vždycky vyhne a než člověk stačí zamrkat, je pryč.💫

Poslední pokus člověk učiní za rozbřesku v nejhlubší části lesa. Skrčený za stromem vyčkává příchod Leprikóna, který ve vzduchu opět cítí nebezpečí. Ze všech možných variant v rychlosti zvolí cestu, o které si myslí, že ho bezpečně dovede domů.💫

Člověk na nic nečeká, vynoří se ze své skrýše a běží za Leprikónem, co mu síly stačí. Leprikón nasadí vysoké tempo, člověka nohy po pár minutách náročného běhu přestanou poslouchat a zpomalí. Zanedlouho zastaví, chytne se skály a zalapá po dechu. Opětovný neúspěch v něm probudí vztek, najde v sobě poslední zbytky sil a udeří pěstí do skály.

V tu samou chvíli uhodí hrom. Člověk se otočí směrem k obloze a v očích se mu zrcadlí příchozí blesk s nadějí v lepší zítřky. Schová se v nejbližší jeskyni, kde se mu po probdělé noci podaří na chvíli usnout a přečkat průtrž mračen. 💫

Zanedlouho ho probudí sluneční paprsek. Rukou se snaží zakrýt rozespalé oči a jak je pomalu otevírá, přes škvíry mezi prsty kromě slunečního paprsku spatří variaci barev – změří si pohledem vzniklou duhu a zamíří na její konec. 💫

Skutečně se mu podaří dojít až k místu, kde se duha dotýká země. U jejího konce je postaveno schodiště, které vede ke dveřím do temného sklepení. Zpod dveří vychází oslnivé světlo. Lze skrz ně slyšet hlasy, nejde však rozluštit, co říkají. Člověk odhodlaně bere za kliku a vstoupí. 💫

Před sebou vidí Leprikónovo doupě. Leprikón sedí v křesle před puštěnou televizí s poloprázdnou sklenkou v ruce se stejně nevěřícným výrazem jako člověk, který ho našel.

Jako první se z počátečního šoku vzpamatuje Leprikón a pokyne člověku, aby si k němu přisedl. Zmatený člověk následuje Leprikónův pokyn, sedá si na gauč naproti televizi a prohlíží si Leprikónovo hnízdo. Leprikón se skloní na druhou stranu křesla a zpod něj vytáhne obrovský hrnec.💫

Pogratuluje člověku potřesením rukou a hrnec mu podá. Člověk s rozzářeným výrazem zaloví rukou v hrnci a vytáhne z něj láhev Jamesona. Tím jeho nadšení ještě o něco vzroste. Leprikón zpod stolu vyloví čistou sklenici, svou poloprázdnou dopije a dá pokyn člověku, aby jim nalil, pak mu podá druhou sklenku a přiťuknou si.💫

Jameson irská whiskey – Zlato Leprikónů 👑